PRONALAŽENJE SMJEŠTAJA ZA NAJAM U ŠVICARSKOJ

Konkurencija za smještaj srednje klase u Švicarskoj je velika. Ove smjernice će vam pomoći da budete uspješniji.

Pronalaženje smještaja za iznajmljivanje u Švicarskoj

Gdje tražiti, kako se prijaviti, kako izbjeći zamke i razumjeti ugovor o najmu? Preko 95% švicarskog tržišta najma vode agencije za nekretnine koje rade za iznajmljivače. Većina je pouzdana i profesionalna, ali je preporučljivo razviti uvid u tržište nekretnina za iznajmljivanje u Švicarskoj.

Potrebni dokumenti prilikom prijave za najam

  • Putovnice/osobne iskaznice svih odraslih osoba
  • Izjava o nepostojanju duga (npr. Betreibungsauszug (DE), Extrait de l’office de poursuite (FR), estratto del registro delle esecuzioni (IT)) s web stranice kantona
  • Ugovor o radu i/ili potvrda o plaći od poslodavca
  • Radna i boravišna dozvola
  • Obrasci zahtjeva za zakup (preuzmite s web stranice agencije ili nabavite u agenciji)

Svi odrasli stanari moraju biti navedeni i potpisati ugovor o najmu. Time se štite sve strane i jamči da se najam neće prekinuti bez zajedničkog pristanka. Svi najmoprimci također moraju biti pojedinačno obaviješteni ako najmodavac namjerava raskinuti ugovor.

 

Osnovne stvari koje trebate učiniti kada tražite smještaj

Portali za pretraživanje nekretnina uključuju:

Prvi dojmovi su bitni. Agencija će filtrirati prijave i proslijediti samo odabrane. Agencije žele pouzdane stanare koji plaćaju na vrijeme s bruto zaradom od oko 18-25% najamnine. Poželjni su mirni i ugledni stanari.

Podnošenje zahtjeva za najam

Pripremite brojne kopije svoje kompletne aplikacije za prijavu za iznajmljivanje prije početka procesa pretraživanja
Ispunite obrazac zahtjeva za zakup i osobno ga pošaljite ili dostavite što je prije moguće
Provjerite jesu li podaci za kontakt jasno navedeni
Ako stan gledate sa stanarom, ostavite mu kopiju da pošalje agentu. Zatražite ime kontakt osobe i kod agenata i pošaljite im kopiju radi dvostruke sigurnosti
Javite se opet par dana kasnije, kako biste bili sigurni da je vaš obrazac primljen i da se obrađuje, ali ostanite ljubazni i strpljivi
Prijavite se samo za jedan stan po agenciji

Pregled ugovora o najmu
Standardni uvjeti zakupa razlikuju se ovisno o kantonu. Dobro pročitajte sa razumijevanjem uvjete otkazivanja ugovora koji mogu iznositi do pet godina obveze.

Ugovor o zakupu je na službenom jeziku kantona. Iako je većina uvjeta najma pokrivena federalnim i kantonalnim zakonom, minimalna duljina najma i uvjeti otkazivanja mogu varirati. Nakon potpisivanja ugovora o najmu slijede pripreme za primopredaju i prijava za komunalije i telekom/internet.
Prije primopredaje
Platite najam za prvi mjesec
Prijavite se za osiguranje kućanstva
Platite sigurnosni depozit